Website van Eke van Batenburg

Eefje van Batenburg-Resoort

Dit is de webpagina van Eefje van Batenburg-Resoort.

Kontakt gegevens

Enige kontaktgegevens:

Naam: Eefje Resoort
Getrouwd met F.H.D. van Batenburg
Een zoon: David, geboren 1977


Geboortejaar: 1944 in Spijk (gemeente Lingewaal)
PhoneTelefoon: 071-5767174 en 06-10532873
email Email:
emailSnailmail: Zocherstraat 5, 2321EE Leiden, Nederland

Opleiding en werk

Eefje van Batenburg-Resoort studeerde van 1962 - 1966 aan de Sociale Academie in Rotterdam.
Ze deed de Voortgezette Opleiding voor maatschappelijk werkers van 1971 - 1973 aan de PVO in Amsterdam.
Ze deed de cursus Directieve Therapie in Oegstgeest, en een opleiding Middlemanagement aan de Hogeschool van Amsterdam.

Haar eerste baan was, in wat toen nog de ambulante zwakzinngenzorg heette, bij een algemeen bureau, de dr. Voorthuyzenstichting in Leiden, van 1966 - 1970. Van 1970 - 1973 bij wat destijds de ongehuwde moederzorg heette in Utrecht, daarna als maatschappelijk werker en praktijkbegeleider bij de Sociaal-Pedagogische Dienst (de naam na de fusie van een aantal voorheen verzuilde bureautjes voor zwakzinnigenzorg).
Van 1977 - 1985 werkte ze bij het Bureau voor Levens-en Gezinsvragen in Leiden en werd in 1985 benoemd als teamleider bij de Riagg in Leiden.
Bij het tienjarig bestaan van de Riagg werd ze uitgenodigd om een lezing te houden over de aanpak van vrouwen met hyperventilatieklachten en sociale angstklachten, samen met een collega op basis van de ervaring die ze daarmee hadden opgedaan en de aanpak die ze op grond daarvan hadden ontwikkeld.

In 1996 bij een reorganisatie van de Riagg besloot ze om als vertaler te gaan werken na een deeltijdopleiding bij het NITV (Nederlands Instituut voor Tolken en Vertalers). Ze heeft een tiental populaire boeken vertaald op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijk werk (vnl. voor uitgeverij Het Spectrum) met daarnaast een aantal artikelen op dat gebied.

Ze besloot de supervisorenopleiding te gaan doen aan de Haagse Hogeschool en werd in 2002 geregistreerd supervisor bij de LVSB (Landelijke Vereniging voor Supervisoren en aanverwante Beroepen). Vanaf dat jaar tot 2006 gaf ze les op de Haagse Hogeschool op de afdeling Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

Na haar pensioen is ze begonnen met het schrijven van een biografie over Marie Kamphuis.

Biografie Marie Kamphuis

De biografie over Marie Kamphuis is klaar en wordt op 1 november in Groningen "ten doop" gehouden.

Waarom Marie Kamphuis?
De grondlegger van het moderne maatschappelijk werk met vele - ook nu nog actuele - inspirerende inzichten. Marie Kamphuis verdient het om niet vergeten te worden. En deze uitgave maakt dat mogelijk door inzicht te geven in haar leven en werk.
Marie Kamphuis werd in 1907 geboren in een gereformeerd en welgesteld gezin in Zwolle, waar haar vader, groot - en overgrootvader een grote bouwonderneming hadden. Na haar opleiding aan de CICSA (Centraal Instituut voor Christelijk Sociale Arbeid) in Amsterdam, richtte ze in 1943 in Groningen een wijkverpleegkundigen opleiding en een school voor maatschappelijk werk op, de ASCA (Academie vor Sociale en Culturele Arbeid).
Ze zette zich vastberaden, zelfverzekerd en strijdvaardig in voor de vernieuwing en de professionalisering van het maatschappelijk werk. Na haar eerste studieperiode in Amerika introduceerde ze in Nederland op veel verschillende fronten het social casework, waar het begrip democracy aan ten grondslag lag, gelijkwaardigheid van maatschappelijk werker en cliënt. Betutteling maakte plaats voor het opstellen van een diagnose, in samenwerking met de cliënt, wiens zelfbepaling een belangrijk credo werd.
Haar boek "Wat is social casework?" kreeg elf drukken en was verplichte kost voor generaties studenten van Sociale Academies.
Haar opleidingsinstituut werd een toonaangevend instituut voor de gehele regio. Ook in Duitsland deed ze veel om het social casewok ingang te doen vinden. Met evenveel energie zette ze zich in voor de vernieuwing in de (hervormde) kerk en was ze de initiator van de feministische diensten in de Martinikapel. Andere opvattingen en de roep om democratisering deden haar voortijdig aftreden als directrice van de ASCA. In 1975 werd ze benoemd tot ereburger van de stad Groningen.
In het midden van de jaren ’80 waaide er weer een andere wind door maatschappelijk werk land en werd ze uitvoerig gerehabiliteerd. In 2004 overleed ze op 97-jarige leeftijd.

Dit boek is begin november 2013 verschenen en is toen gepresenteerd tijdens een jubileumdag van de MarieKamphuisBorg in Groningen. De prijs van deze biografie is €39.50 en het boek is te bestellen bij bol.com of bij swpbook.

©